• Wydanie nr 28/05/2024 z dnia 28 maja 2024 roku, ISSN 2392-215X
  • Typ ogłoszenia: nieruchomosci
Wydanie nr 19/04/2024 z dnia 19 kwietnia 2024 roku, ISSN 2392-215X

Szczegóły

WYKAZ NR 65/2024

Na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344 ze zm.) Burmistrz Szczawna-Zdroju podaje do publicznej wiadomości na okres 21 dni, tj. od dnia 19.04.2024 r. do dnia 10.05.2024 r. wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do dzierżawy.

1.


Położenie nieruchomości

Szczawno-Zdrój, ul. Mickiewicza

2.

Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej i katastru nieruchomości

Obręb : Szczawno-Zdrój 1

Numer działki : 360/2

Powierzchnia : 211,5 m2

Księga Wieczysta: 71952/5

Kataster nieruchomości: Bp – Zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy

3.


Opis nieruchomości

Nieruchomość gruntowa niezabudowana

4.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

Strefa mieszkaniowa

5.


Termin zagospodarowania nieruchomości

Nieruchomość do zagospodarowania

6.


Cena nieruchomości:

---------------------------------------------------------------

7.

Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego

---------------------------------------------------------------

8.

Wysokość opłat z tytułu użytkowania wieczystego, najmu lub dzierżawy

211,5 m2 x 1,00 zł/m2 = 211,50 zł + Vat 23%

tj. 260,14 zł rocznie / ogród przydomowy

9.

Termin wnoszenia opłat

- do 31 marca każdego roku

10.

Zasady aktualizacji opłat

Czynsz dzierżawny może ulec zwiększeniu, nie więcej jednak niż ogłaszany co roku przez Prezesa GUS wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych

11.

Informacje o przeznaczeniu do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę

Dzierżawa na okres do lat trzech

Szczawno-Zdrój, dnia 16.04.2024 r.

Lokalizacja