• Wydanie nr 28/05/2024 z dnia 28 maja 2024 roku, ISSN 2392-215X
  • Typ ogłoszenia: nieruchomosci
Wydanie nr 19/04/2024 z dnia 19 kwietnia 2024 roku, ISSN 2392-215X

Szczegóły

WYKAZ NR 69/2024

Na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344 ze zm.) Burmistrz Szczawna-Zdroju podaje do publicznej wiadomości na okres 21 dni, tj. od dnia 19.04.2024 r. do dnia 10.05.2024 r. wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do dzierżawy.


1.


Położenie nieruchomości


Szczawno-Zdrój, ul. Bolesława Prusa2.


Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej i katastru nieruchomości

Obręb : Szczawno-Zdrój 2

Numer działki : 358/1

Powierzchnia : 200 m2

Księga Wieczysta: 72043/7

Kataster nieruchomości: B-Tereny mieszkaniowe

3.


Opis nieruchomości


Nieruchomość gruntowa niezabudowana


4.


Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania


Strefa mieszkaniowa


5.


Termin zagospodarowania nieruchomości


Nieruchomość do zagospodarowania


6.


Cena nieruchomości:


---------------------------------------------------------------7.


Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego


---------------------------------------------------------------


8.


Wysokość opłat z tytułu użytkowania wieczystego, najmu lub dzierżawy

190 m2 x 1,00 zł/m2 = 190,00 zł + Vat 23% tj. 233,70 zł / ogród przydomowy

10 x 5,00 zł/m2 = 50,00 zł + Vat 23% tj. 61,50 zł / altana

Razem: 295,20 zł / rocznie


9.Termin wnoszenia opłat


- do 31 marca każdego roku10.Zasady aktualizacji opłat

Czynsz dzierżawny może ulec zwiększeniu, nie więcej jednak niż ogłaszany co roku przez Prezesa GUS wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych


11.


Informacje o przeznaczeniu do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę


Dzierżawa na okres do lat trzech


Szczawno-Zdrój, dnia 17.04.2024 r.

Lokalizacja