Wydanie nr 18/07/2024 z dnia 18 lipca 2024 roku, ISSN 2392-215X

Nieruchomości

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę,

Wydanie nr 13/06/2024 z dnia 13 czerwca 2024 roku, ISSN 2392-215X

Typ transakcji: Dzierżawa
Przedmiot ogłoszenia: Działka
Miejscowość ogłoszenia: Dobre Miasto,
Powiat: olsztyński,
Gmina: Dobre miasto,
Województwo: warminsko-mazurskie

Szczegóły

 

IN.6810.29.2024.JŁ

Dobre Miasto, 12.06.2024r.

Wykaz

nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę, sporządzony na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami – (tekst jednolity Dz. U. z 2023r., poz. 344 z późn, zm.), uchwały nr XVIII/93/2019 Rady Miejskiej w Dobrym Mieście z dnia 03 października 2019r. w sprawie określenia zasad gospodarowania zasobem nieruchomości stanowiących własność Gminy Dobre Miasto (Dz. Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego z 2019r. poz. 5534 ( z późn. zm.).

Przeznacza się do oddania w dzierżawę na czas nieoznaczony część nieruchomości gruntowej stanowiącej mienie komunalne położonej na terenie miasta Dobre Miasto – grunt pod garażem, garaż typu „blaszak” nietrwale związany z gruntem, stanowiący własność osoby fizycznej.

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 0151-242/RG/2008 Burmistrza Dobrego Miasta z dnia 11 grudnia 2008 roku z późniejszymi zmianami w sprawie: „ustalenia minimalnych stawek czynszu za dzierżawę gruntów stanowiących mienie komunalne Gminy Dobre Miasto” miesięczna minimalna stawa czynszu (netto) za dzierżawę 1 m2 gruntu na terenie miasta Dobre Miasto, pod garażami wynosi 1,50 zł.

Do czynszu dzierżawnego dolicza się podatek od towarów i usług w wysokości
23 % na podstawie art.41 ust.1 i w związku z art.146 „a” ust.1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz.U. z 2024 roku, poz. 361).

 

Położenie nieruchomości

Obręb

Nr działki

Powierzchnia

Nr KW

Przeznaczenie

nieruchomości

Wysokość czynszu dzierżawnego w stosunku miesięcznym w zł

Termin płatności

Okres dzierżawy

Dobre Miasto

ul. Górna

Obręb nr 0004

Działka nr 102/16

o pow. 0,1171 ha z tego grunt pod garażem typu „blaszak” o pow. 15 m2

(w tym: Bi-0,0015 ha)

KW Nr OL1O/00039121/9

 

Przedmiotem dzierżawy jest część działki nr 102/16 o powierzchni 0,1171 ha z tego grunt pod garażem typu „blaszak” o pow. 15 m2 (garaż stanowi własność osoby fizycznej).

Na ww. teren opracowany jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Łużyckiej, Olsztyńskiej, Górnej, Orła Białego i rzeki Łyny w granicach administracyjnych miasta Dobre Miasto zatwierdzony uchwałą Nr XXXVIII/256/2017 Rady Miejskiej w Dobrym Mieście z dnia 30 marca 2017r. opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 22 maja 2017r. poz. 2422 – teren oznaczony symbolem KDW.02- tereny dróg wewnętrznych.

 22,50 zł
(słownie: dwadzieścia dwa złote 50/100) plus podatek od towarów i usług w wysokości 23%

-czynsz płatny do 10-go każdego miesiąca.

Dzierżawa na czas nieoznaczony

Parcela nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie jest przedmiotem zobowiązań wobec osób trzecich.

Z tytułu dzierżawy gruntu Dzierżawca zobowiązany będzie do ponoszenia opłat publicznoprawnych (podatek od nieruchomości).

Zmiana stawki czynszu może nastąpić w Zarządzeniu Burmistrza Dobrego Miasta.

W przypadku o ile przez dzierżawiony teren przechodzą sieci wodociągowe, kanalizacji sanitarnej, gazowej itp., w razie ich awarii dzierżawiony teren Dzierżawca winien natychmiast udostępnić bez prawa odszkodowania, w celu jej usunięcia.

Zastrzega się prawo wypowiedzenia umowy z zachowaniem 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia przypadającego na koniec miesiąca.

Wykaz podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Miejskiego w Dobrym Mieście, ul. Warszawska 14 przez okres 21 dni tj. od dnia
13 czerwca 2024r. do dnia 4 lipca 2024r.,
zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Dobrym Mieście; http://bip.dobremiasto.com.pl/ na stronie internetowej http://dobremiasto.com.pl/ oraz w mediach elektronicznych www.otoprzetargi.pl ponadto informację o wywieszeniu tego wykazu podaje się do publicznej wiadomości w inny sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości.

Informacje o przedmiocie dzierżawy można uzyskać w IN – Referat Inwestycji i Nieruchomości Urzędu Miejskiego w Dobrym Mieście przy ul. Warszawskiej 14 pokój nr 6 tel. 89 616-19-24.

Burmistrz

/-/

Beata Harań

 

Lokalizacja

Nieruchomości

Proponowane dla Ciebie

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI

Powierzchnia: 72.50

Cena: 450.000,00

Data: 18.07.2024

Dom
Sprzedaż

Lubień, malopolskie

Udział 1/2 w nieruchomości - Nowy Ciechocinek

Cena: 329.500,00

Data: 17.07.2024

Sprzedaż
Dom

Nowy Ciechocinek, kujawsko-pomorskie

Nieruchomość pod usługi, położona w Kołobrzegu prz...

Powierzchnia: 2463.00

Cena: 1.600.000,00

Data: 17.07.2024

Sprzedaż
Działka

Kołobrzeg, zachodniopomorskie

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruc...

Data: 17.07.2024

Sprzedaż
Działka

Rzepin, lubuskie

Burmistrz Dobrego Miasta ogłasza pierwszy przetarg...

Data: 17.07.2024

Sprzedaż
Obiekt użytkowy

Orzechowo, warminsko-mazurskie

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY W...

Powierzchnia: 584.00

Cena: 43.800,00

Data: 17.07.2024

Sprzedaż
Działka

Gościszewo, pomorskie

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Sz...

Powierzchnia: 49.73

Cena: 248.650,00

Data: 17.07.2024

Sprzedaż
Działka

Sztum, pomorskie

BURMISTRZ LIDZBARKA WARMIŃSKIEGO OGŁASZA PIERWSZY...

Data: 17.07.2024

Sprzedaż
Magazyn

Lidzbark Warmiński ,

Informacja Burmistrza Miasta Bielawa

Data: 17.07.2024

Sprzedaż
Działka

Bielawa, dolnoslaskie

OGŁOSZENIE ZARZĄDU POWIATU LEGNICKIEGO

Data: 17.07.2024

Dzierżawa
Działka

Konradówka, dolnoslaskie

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w...

Data: 17.07.2024

Sprzedaż
Działka

Bratucice, malopolskie

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA KISIELIC

Data: 17.07.2024

Dzierżawa
Działka

Jędrychowo,

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy

Data: 17.07.2024

Dzierżawa
Działka

Świętochłowice, slaskie

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w d...

Data: 17.07.2024

Sprzedaż
Działka

Świętochłowice, slaskie

Przetarg na zbycie nieruchomości zabudowanej położ...

Powierzchnia: 1292.00

Cena: 1.099.800,00

Data: 16.07.2024

Sprzedaż
Obiekt użytkowy

Jelenia Góra , dolnoslaskie