Wydanie nr 13/06/2024 z dnia 13 czerwca 2024 roku, ISSN 2392-215X

Nieruchomości

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na okres do 3 lat

Wydanie nr 07/06/2024 z dnia 7 czerwca 2024 roku, ISSN 2392-215X

Typ transakcji: Dzierżawa
Przedmiot ogłoszenia: działka
Miejscowość ogłoszenia: ,

Szczegóły

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 109/2024

Burmistrza Gminy Rymanów z dnia 06.06.2024 r.

W Y K A Z

Nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na okres do 3 lat

Lp.

Położenie nieruchomości wg ewidencji gruntu

Numer nieruchomości

Dokument własności


Powierzchnia nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy


Użytek lub klasa nieruchomości

Opis

działki

Przezna

czenie

dzierżawy

Okres dzierżawy

Minimalna stawka czynszu netto w zł

Termin wnoszenia opłat za dzierżawę nieruchomości

Aktualizacja opłaty za czynsz dzierżawny

1

Rymanów

cz. 3202/3

KS1K/00064653/1

0,0187 ha

Br-PsIV-0,0187 ha

W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego: MN1 - Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (100%).

Cel rolny -tereny zieleni

3 lata

3,00 zł ar/rocznie

(nie mniej niż 100,00 zł)

Czynsz płatny jest rocznie w terminie

do 31 marca każdego roku obowiązywania umowy, w pierwszym roku obowiązywania umowy w terminie wskazanym w fakturze VAT.

Czynsz dzierżawny może zostać raz w roku waloryzowany o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszany przez Prezesa GUS. Zmiana czynszu wynikająca z waloryzacji nie stanowi zmiany umowy.

2

Rymanów

cz. 3202/4

KS1K/00064653/1

0,0105 ha

Br-PsIV-0,0105 ha

W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego: MN1 - Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (100%).

Cel magazynowo-

składowy

3 lata

1,50 zł m2/rocznie (nie mniej niż 80,00 zł)

Czynsz płatny jest rocznie w terminie

do 31 marca każdego roku obowiązywania umowy, w pierwszym roku obowiązywania umowy w terminie wskazanym w fakturze VAT.

Czynsz dzierżawny może zostać raz w roku waloryzowany o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszany przez Prezesa GUS. Zmiana czynszu wynikająca z waloryzacji nie stanowi zmiany umowy.

Wykaz podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w okresie od 07.06.2024 r. do 28.06.2024 r., a także na stronie internetowej Urzędu Gminy. Informacja o wykazie zostaje umieszczona w prasie lokalnej (www.otoprzetargi.pl). 

Lokalizacja

Nieruchomości

Proponowane dla Ciebie

Udział 1/12 w prawie własności nieruchomości grunt...

Powierzchnia: 1090.00

Cena: 10.875,20

Data: 13.06.2024

Sprzedaż
Działka

Ostrowiec Świętokrzyski, swietokrzyskie

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY KAMPINOS

Data: 13.06.2024

Dzierżawa
Działka

Kampinos, mazowieckie

Informacja Wójta Gminy Rudziniec

Data: 13.06.2024

Dzierżawa
Działka

Rudziniec, slaskie

Informacja Wójta Gminy Rudziniec

Data: 13.06.2024

Dzierżawa
Działka

Rudziniec, slaskie

Nieruchomość zabudowana - Rydułtowy

Powierzchnia: 371.82

Cena: 807.000,00

Data: 13.06.2024

Sprzedaż
Biuro/Obiekt biurowy

Rydułtowy, slaskie

Rokowania na sprzedaż nieruchomości gruntowej niez...

Powierzchnia: 6991.00

Cena: 1.100.000,00

Data: 13.06.2024

Sprzedaż
Działka

Szczawno-Zdrój, dolnoslaskie

Rokowania na sprzedaż nieruchomości gruntowej niez...

Powierzchnia: 6993.00

Cena: 1.100.000,00

Data: 13.06.2024

Sprzedaż
Dom

Szczawno-Zdrój, dolnoslaskie

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy

Data: 13.06.2024

Dzierżawa
Działka

Świętochłowice, slaskie

Burmistrz Gminy Rymanów ogłasza drugi przetarg u...

Data: 13.06.2024

Wynajem
Lokal użytkowy

Rymanów, podkarpackie

Burmistrz Gminy Rymanów ogłasza drugi przetarg u...

Data: 13.06.2024

Wynajem
Lokal użytkowy

Rymanów, podkarpackie

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w...

Data: 13.06.2024

Dzierżawa
Działka

Dobre Miasto, warminsko-mazurskie

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w d...

Data: 13.06.2024

Dzierżawa
Działka

Dobre Miasto , warminsko-mazurskie

Wykaz nieruchomości położonej w Jaśle obręb nr 08...

Data: 13.06.2024

Wynajem
Działka

Jasło, podkarpackie

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych...

Data: 13.06.2024

Inne
Działka

Lublin, lubelskie

Burmistrz Miasta Bielawa ogłasza I przetarg ustny...

Powierzchnia: 1448.00

Cena: 230.000,00

Data: 13.06.2024

Sprzedaż
Działka

Bielawa, dolnoslaskie