• Wydanie nr 24/02/2024 z dnia 24 lutego 2024 roku, ISSN 2392-215X
  • Typ ogłoszenia: nieruchomosci
  • Lokalizacja: Biadoliny Szlacheckie, Dębno, Woj. Małopolskie
Wydanie nr 07/12/2023 z dnia 07 grudnia 2023 roku, ISSN 2392-215X

Szczegóły

Dębno dn. 7 grudnia 2023 r.

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Dębno przeznaczonych do wynajmu.

Działając na podstawie art. 35 ust 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2023 r. poz. 344), art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy
i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. 2023 r. poz. 725), Uchwały Nr II/141/2004 Rady Gminy Dębno z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie ustalenia zasad wynajmu oraz polityki czynszowej dla lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Dębno (Dz. Urzędowy Woj. Małopolskiego z 24 września 2004 r. Nr 282 poz. 3072 ze zm.), Zarządzenia Nr 175/2020 Wójta Gminy Dębno z dnia 1 grudnia 2020 r. w sprawie określenia minimalnych stawek czynszu najmu lokali mieszkalnych przejętych od PKP S.A. położonych w Biadolinach Szlacheckich, Wójt Gminy Dębno podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do wynajmu na czas nieoznaczony.

Biadoliny Szlacheckie

Przedmiotem najmu na czas nieoznaczony są lokale mieszkalne znajdujące się
w wielolokalowym budynku nr 111 położonym w Biadolinach Szlacheckich na działce nr 20/4, stanowiącej własność Gminy Dębno, wpisanej do księgi wieczystej nr TR1B/00092177/1.


Lokal nr 1 o powierzchni 37,72 m2, składający się z kuchni, 2 pokoi, łazienki
i przedpokoju wyposażony w instalacje: elektryczną, wod-kan., centralne ogrzewanie wraz z
pomieszczeniami przynależnymi.

Opłata miesięczna z tytułu najmu wynosi 7,30 zł/1m2 x 37,72 m2 = 275,36 zł płatna do 10-go każdego miesiąca, po uprzednim wystawieniu faktury przez Wynajmującego, + opłaty za energię elektryczną, wodę, odprowadzanie ciekłych
i stałych odpadów komunalnych, ogrzewanie
.

Do wynajęcia od 1 stycznia 2024 r.

Forma najmu: bezprzetargowo.


Lokal nr 2 o powierzchni 30,11 m2, składający się z kuchni, 1 pokoju, łazienki
i przedpokoju wyposażony w instalacje: elektryczną, wod-kan., centralne ogrzewanie wraz z
pomieszczeniami przynależnymi.

Opłata miesięczna z tytułu najmu wynosi 7,40 zł/1m2 x 30,11 m2 = 222,81 zł płatna do 10-go każdego miesiąca, po uprzednim wystawieniu faktury przez Wynajmującego, + opłaty za energię elektryczną, wodę, odprowadzanie ciekłych
i stałych odpadów komunalnych, ogrzewanie
.

Do wynajęcia od 13 stycznia 2024 r.

Forma najmu: bezprzetargowo.


Lokal nr 3 o powierzchni 39,04 m2, składający się z kuchni, 2 pokoi, łazienki
i przedpokoju wyposażony w instalacje: elektryczną, wod-kan., centralne ogrzewanie wraz z
pomieszczeniami przynależnymi.

Opłata miesięczna z tytułu najmu wynosi 7,30 zł/1m2 x 39,04 m2 = 284,99 zł płatna do 10-go każdego miesiąca, po uprzednim wystawieniu faktury przez Wynajmującego, + opłaty za energię elektryczną, wodę, odprowadzanie ciekłych
i stałych odpadów komunalnych, ogrzewanie
.

Do wynajęcia od 1 stycznia 2024 r.

Forma najmu: bezprzetargowo.


Lokal nr 4 o powierzchni 28,80 m2, składający się z kuchni, 1 pokoju, łazienki
i przedpokoju wyposażony w instalacje: elektryczną, wod-kan., centralne ogrzewanie wraz z
pomieszczeniami przynależnymi.

Opłata miesięczna z tytułu najmu wynosi 7,50 zł/1m2 x 28,80 m2 = 216,00 zł płatna do 10-go każdego miesiąca, po uprzednim wystawieniu faktury przez Wynajmującego, + opłaty za energię elektryczną, wodę, odprowadzanie ciekłych
i stałych odpadów komunalnych, ogrzewanie
.

Do wynajęcia od 1 lipca 2024 r.

Forma najmu: bezprzetargowo.


Lokal nr 5 o powierzchni 39,63 m2, składający się z kuchni, 2 pokoi, łazienki
i przedpokoju wyposażony w instalacje: elektryczną, wod-kan., centralne ogrzewanie wraz z
pomieszczeniami przynależnymi.

Opłata miesięczna z tytułu najmu wynosi 7,30 zł/1m2 x 39,63 m2 = 289,30 zł płatna do 10-go każdego miesiąca, po uprzednim wystawieniu faktury przez Wynajmującego, + opłaty za energię elektryczną, wodę, odprowadzanie ciekłych
i stałych odpadów komunalnych, ogrzewanie
.

Do wynajęcia od 1 stycznia 2024 r.

Forma najmu: bezprzetargowo.


Lokal nr 6 o powierzchni 30,11 m2, składający się z kuchni, 1 pokoju, łazienki
i przedpokoju wyposażony w instalacje: elektryczną, wod-kan., centralne ogrzewanie wraz z
pomieszczeniami przynależnymi.

Opłata miesięczna z tytułu najmu wynosi 7,40 zł/1m2 x 30,11 m2 = 222,81 zł płatna do 10-go każdego miesiąca, po uprzednim wystawieniu faktury przez Wynajmującego, + opłaty za energię elektryczną, wodę, odprowadzanie ciekłych i stałych odpadów komunalnych, ogrzewanie.

Do wynajęcia od 1 stycznia 2024 r.

Forma najmu: bezprzetargowo.


Lokale mieszkalne przeznaczone do wynajmu należą do zasobu mieszkaniowego Gminy Dębno.

Przeznaczenie w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego: A1KKU – tereny obsługi ruchu kolejowego, stacje PKP.

Szczegółowe informacje na temat opisanych wyżej nieruchomości można uzyskać
w Urzędzie Gminy w Dębnie pokój nr 206A.

Otrzymują:

  1. Tablica ogłoszeń UG Dębno.

  2. Strona internetowa Gminy Dębno.

  3. Biuletyn Informacji Publicznej: https://bip.malopolska.pl/debno

  4. Prasa lokalna.

  5. a/a.

Lokalizacja