• Wydanie nr 06/08/2020 z dnia 06 sierpnia 2020 roku, ISSN 2392-215X
  • Typ ogłoszenia: ruchomosci
  • Lokalizacja: Toruń, Woj. Kujawsko-Pomorskie
  • Cena: 23 500.00 zł
Wydanie nr 30/09/2019 z dnia 30 września 2019 roku, ISSN 2392-215X

Szczegóły

Mercedes-Benz Sprinter 313 CDI, nr rejestracyjny CG 2818A

Rok produkcji: 2009

Przebieg: 169 660 km

 

Cena minimalna: 23.500,00 zł netto

 

OBWIESZCZENIE O SPRZEDAŻY Z WOLNEJ RĘKI
w postępowaniu upadłościowym WARMA SP. z o.o. w upadłości z siedzibą w Warszawie

Przedmiotem sprzedaży jest:

prawo własności samochodu ciężarowego Mercedes-Benz Sprinter 313 CDI, nr rejestracyjny CG 2818A, rok produkcji 2009- cena wywoławcza wynosi 23.500,00 zł netto (dwadzieścia trzy tysiące pięćset złotych);

Oferty należy składać osobiście w kancelarii syndyka przy ul. Warszawskiej 6/5, 87 - 100 Toruń lub za pośrednictwem poczty w zamkniętej kopercie z dopiskiem "oferta – sprzedaż z wolnej ręki Warma Sp. z o.o.”, do dnia 01.10.2019 r. do godz. 16.00. Oferty złożone za pośrednictwem poczty będą uznane, jeżeli w dniu 01.10.2019 r. do godz. 16:00 będą znajdować się w kancelarii syndyka.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wpłata wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej, o której mowa w §2 regulaminu sprzedaży na rachunek bankowy masy upadłości o numerze: 19 1240 1936 1111 0010 9321 0554, prowadzonym przez Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna, najpóźniej do dnia 01.10.2019r.

Pełen tekst warunków sprzedaży znajduje się na stronie internetowej biura syndyka www.kancelaria-murawski-zieciak.pl.

Otwarcie i rozpoznanie ofert odbędą się w dniu 02.10.2019 r. o godz. 10:00 w kancelarii syndyka.

Z przedmiotem sprzedaży można zapoznać się po uprzednim uzgodnieniu pod nr tel. 56 664 0940 , 56 621 9024 .

VII. Syndyk zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu sprzedaży lub ogłoszenia o sprzedaży albo unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podawania przyczyn nawet po wyborze oferenta. Postępowanie może być również zamknięte bez wyboru którejkolwiek z ofert. Wadia zostaną wówczas zwrócone bez oprocentowania.

 

Lokalizacja