• Wydanie nr 24/07/2021 z dnia 24 lipca 2021 roku, ISSN 2392-215X
  • Typ ogłoszenia: ruchomosci
  • Lokalizacja: Tarnów, Woj. Małopolskie
  • Cena: 16 300.00 zł
Wydanie nr 20/07/2021 z dnia 20 lipca 2021 roku, ISSN 2392-215X

Szczegóły

Samochód Iveco KT0524A

Aukcja rozpocznie się w dniu 28 lipca 2021 r. o godz. 9.00 w Tarnowie przy ul. Sadowej 68. Organizator zastrzega sobie prawo ustalania kolejności licytowanych przedmiotów.

Oględziny przedmiotów w dniu 21 lipca 2021 r. w godz. 9 - 13. Organizator nie przewiduje dodatkowego terminu do oględzin.
Wpłata wadium wyłącznie na rachunek bankowy w Banku Spółdzielczym w Limanowej nr 18 8804 0000 0090 0900 0116 0001 do dnia 27 lipca 2021 r. (decyduje data uznania na rachunku organizatora). Wejście na teren aukcji od godz. 8.45.
Organizator zastrzega sobie prawo do wycofania przedmiotu sprzedaży bez podania przyczyny.

Sprzedaż odbywa się w trybie ustawy Prawo upadłościowe, w szczególności ma skutki sprzedaży egzekucyjnej (art. 313 tej ustawy). Zastrzega się prawo odstąpienia od aukcji o każdym czasie bez podania przyczyn. Uczestnikami aukcji mogą być tylko oferenci, którzy wpłacą wadium w wymaganym terminie. Przybicie zostanie udzielone najwyższej zaoferowanej cenie, równej lub wyższej od ceny wywołania, po trzykrotnym wezwaniu do złożenia oferty ustnej. Wadium ulega przepadkowi na rzecz masy upadłości, jeśli oferent, który złożył najkorzystniejszą ofertę uchyli się od zapłaty ceny.

Informacje dodatkowe

Rok produkcji: 2009
Przebieg [km]: 54769
Nr VIN: KTX002140005
Podana cena wywołania jest kwotą wraz z podatkiem VAT
Początek aukcji 28 lipca 2021 r. o godz. 9
Dowód zakupu Faktura VAT
Wadium 500 PLN
Postąpienie 100 PLN
Nr inwentarza 813
Uwagi Pojazd nie jest dopuszczony do ruchu: brak przeglądu technicznego. Zaparkowany w Tarnowie przy ul. Sadowej 68.
Miejsce aukcji ul. Sadowa 68 w Tarnowie
Rachunek do wpłaty wadium Bank Spółdzielczy w Limanowej nr 18 8804 0000 0090 0900 0116 0001

Lokalizacja