• Wydanie nr 09/07/2020 z dnia 09 lipca 2020 roku, ISSN 2392-215X
  • Typ ogłoszenia: ruchomosci
  • Lokalizacja: Śródmieście, Warszawa, Woj. Mazowieckie
  • Cena: 1 400.00 zł
Wydanie nr 27/05/2020 z dnia 27 maja 2020 roku, ISSN 2392-215X

Szczegóły

Syndyk Indata S.A. w upadłości sprzeda z wolnej ręki , na podstawie postanowienia Sędziego -komisarza z dnia 19.02.2020r. ruchomości ( samochody, sprzęt komputerowy ),prawa majątkowe . Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19 czerwca 2020r. włącznie , listownie lub osobiście ( w godz. 10-17 ) na adres : Biuro Syndyka, Al.Solidarności 155 lok. 6 w zamkniętych kopertach z dopiskiem " Oferta" .

Oferta powinna zawierać dokładne dane oferenta ( w tym e-mail i/lub telefon do kontaktu ), a oferowane ceny za poszczególne składniki nie mogą być niższe od cen wywoławczych.

W przypadku złożenia więcej niż jednej oferty na dany składnik , wszyscy pozostali oferenci zostaną o tym poinformowani ,a umowa sprzedaży zostanie zawarta z osobą proponującą najwyższą cenę .

Kupujący zobowiązani są wpłacić całą zaoferowana cenę przed podpisaniem umowy sprzedaży. Koszty związane z zwarciem umów ponoszą kupujący.

Kontakt w sprawie sprzedawanych ruchomości i ich oględzin - tel. 784 909 059,

ew. email: biurosyndyka@wp.pl .


Wykaz ruchomości na sprzedaż:

Lokalizacja