• Wydanie nr 24/10/2020 z dnia 24 października 2020 roku, ISSN 2392-215X
  • Typ ogłoszenia: ruchomosci
  • Lokalizacja: Szczecin, Woj. Zachodniopomorskie
  • Cena: 26 000.00 zł
Wydanie nr 17/09/2020 z dnia 17 września 2020 roku, ISSN 2392-215X

Szczegóły

Syndyk Masy Upadłości

Wings Siwak i Maliński sp. j. w upadłości z siedzibą w Pile

sprzeda z wolnej ręki ruchomości wchodzące w skład masy upadłości za najwyższą oferowaną cenę, nie niższą kwota oszacowania,

1

samochód ciężarowy Renault Laguna rok. prod. 2010, 1,5 diesel, 110 KM, przebieg 218.000 km

nr rej. PP 7714G

13.000,00 zł netto

2

naczepa Krone rok. prod. 2012 nr rej. PP 9313K

26.000,00 zł netto

3

kółka do wózków transportowych

24 szt. oszacowane na 20,00 zł za szt.

480,00 zł netto

Oferenci zobowiązani są zapoznać się przed złożeniem oferty z warunkami sprzedaży zawartymi w regulaminie sprzedaży. Umowa sprzedaży ruchomości zawarta zostanie w terminie i miejscu wskazanym w pisemnym zawiadomieniu syndyka wysłanym do oferenta, który wygrał przetarg, po dokonaniu zapłaty całej ceny przelewem na rachunek bankowy prowadzony dla masy upadłości. Wydanie ruchomości nastąpi w Pile.

Złożenie ofert ma nastąpić w terminie do dnia 24 września 2020 r. w biurze syndyka ul. Królowej Korony Polskiej 24 lok. 11, 70-486 Szczecin do godziny 15.00. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Sprzedaż ruchomości, XI GUp 197/20”.

Informacje na temat przedmiotowych ruchomości można uzyskać pod numerem telefonu 509525408 od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 15.00.

Lokalizacja