• Wydanie nr 02/10/2023 z dnia 02 października 2023 roku, ISSN 2392-215X
  • Typ ogłoszenia: nieruchomosci
  • Lokalizacja: Przygórze, Nowa Ruda (Gmina), Woj. Dolnośląskie
Wydanie nr 19/09/2023 z dnia 19 września 2023 roku, ISSN 2392-215X

Szczegóły

INFORMACJA O WYKAZIE NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM

Wójt Gminy Nowa Ruda informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Nowej Rudzie, ul. Niepodległości nr 2, dnia 19 września 2023 roku został wywieszony i podany do publicznej wiadomości na okres od dnia 19.09.2023 r. do dnia 09.10.2023 r. - wykaz niżej wymienionej nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Nowa Ruda, przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym:

załącznik do zarządzenia Nr 451/23 Wójta Gminy Nowa Ruda z dnia 19 września 2023 roku

Przygórze:
nieruchomość gruntowa niezabudowana w granicach części działki nr 7/1, obręb 0011 Przygórze, o pow. 0,1663 ha sklasyfikowana jako RIV-0,1200 ha, ŁIII-0,0463 ha, przeznaczona do wydzierżawienia na cele związane z gospodarką rolną.

Wykaz dostępny jest również na stronie Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.gmina.nowaruda.pl, na stronie internetowej Urzędu Gminy Nowa Ruda www.gmina.nowaruda.pl oraz na tablicy ogłoszeń Sołectwa Przygórze.

Lokalizacja