• Wydanie nr 02/10/2023 z dnia 02 października 2023 roku, ISSN 2392-215X
  • Typ ogłoszenia: nieruchomosci
  • Lokalizacja: Krajanów, Nowa Ruda (Gmina), Woj. Dolnośląskie
Wydanie nr 19/09/2023 z dnia 19 września 2023 roku, ISSN 2392-215X

Szczegóły

INFORMACJA O WYKAZIE NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM

Wójt Gminy Nowa Ruda informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Nowej Rudzie, ul. Niepodległości nr 2, dnia 19 września 2023 roku został wywieszony i podany do publicznej wiadomości na okres od dnia 19.09.2023 r. do dnia 09.10.2023 r. - wykaz niżej wymienionej nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Nowa Ruda, przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym:

załącznik do zarządzenia Nr 448/23 Wójta Gminy Nowa Ruda z dnia 19 września 2023 roku

Krajanów
nieruchomość gruntowa niezabudowana w granicach:

  • działki nr 14 o ogólnej pow. 0,68 ha sklasyfikowana jako PsIV,

  • działki nr 192/4 o ogólnej pow. 0,24 ha sklasyfikowana jako PsIV,

  • działki nr 194/4 o ogólnej pow. 0,23 ha sklasyfikowana jako ŁIV,

o łącznej pow. 1,15 ha, AM-1, obręb Krajanów, przeznaczona do wydzierżawienia na cele związane z gospodarką rolną.

Wykaz dostępny jest również na stronie Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.gmina.nowaruda.pl, na stronie internetowej Urzędu Gminy Nowa Ruda www.gmina.nowaruda.pl oraz na tablicy ogłoszeń Sołectwa Krajanów.

Lokalizacja