• Wydanie nr 02/10/2023 z dnia 02 października 2023 roku, ISSN 2392-215X
  • Typ ogłoszenia: nieruchomosci
  • Lokalizacja: Wolibórz, Nowa Ruda (Gmina), Woj. Dolnośląskie
Wydanie nr 19/09/2023 z dnia 19 września 2023 roku, ISSN 2392-215X

Szczegóły

INFORMACJA O WYKAZIE NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM

Wójt Gminy Nowa Ruda informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Nowej Rudzie, ul. Niepodległości nr 2, dnia 19 września 2023 roku został wywieszony i podany do publicznej wiadomości na okres od dnia 19.09.2023 r. do dnia 09.10.2023 r. - wykaz niżej wymienionej nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Nowa Ruda, przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym:

załącznik do zarządzenia Nr 447/23 Wójta Gminy Nowa Ruda z dnia 19 września 2023 roku

Wolibórz:
nieruchomość gruntowa niezabudowana w granicach działki nr 727/2 obręb 0016 Wolibórz, o ogólnej pow. 0,0271 ha sklasyfikowana jako ŁV-0,0227 ha, ŁIV-0,044 ha, przeznaczona do wydzierżawienia na cele związane z gospodarką rolną.
Wykaz dostępny jest również na stronie Biuletynu Informacji Publicznej
www.bip.gmina.nowaruda.pl, na stronie internetowej Urzędu Gminy Nowa Ruda www.gmina.nowaruda.pl oraz na tablicy ogłoszeń Sołectwa Wolibórz.

Lokalizacja