Wydanie nr 18/07/2024 z dnia 18 lipca 2024 roku, ISSN 2392-215X

Nieruchomości

Burmistrz Śremu informuje, że przeznaczona została do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkownika wieczystego nieruchomość gruntowa, położona w Śremie przy ulicy Przemysłowej

Wydanie nr 08/07/2024 z dnia 8 lipca 2024 roku, ISSN 2392-215X

Typ transakcji: Sprzedaż
Przedmiot ogłoszenia: Obiekt użytkowy
Miejscowość ogłoszenia: Śrem,
Gmina: Śrem,
Województwo: wielkopolskie

Szczegóły

U rząd Miejski w Śremie, Pl.20 Października 1, 63-100 Śrem

tel. 61 28 35 225; mail: urzad@srem.pl

WYKAZ

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344 ze zm.)

BURMISTRZ ŚREMU

informuje, że przeznaczona została do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkownika wieczystego nieruchomość gruntowa, położona w Śremie przy ulicy Przemysłowej

numer geodezyjny

powierzchnia

numer KW

wartość rynkowa gruntu

2774/1

0.0219 ha

PO1M/00016213/2

41 800,00 zł

Działka 2774/1 położona jest na obszarze, dla którego nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, znajduje się w strefie zabudowy usługowo – przemysłowej. Nieruchomość zabudowana jest budynkiem warsztatu z częścią mieszkalną wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną, które stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności.

Sprzedaż nastąpi na podstawie roszczenia wynikającego z art. 198g ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344 ze zm.) za cenę, którą ustala się jako dwudziestokrotność kwoty stanowiącej iloczyn dotychczasowej stawki procentowej opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego, tj. 3% oraz wartości nieruchomości gruntowej określonej na dzień zawarcia umowy sprzedaży, tj. 41 800,00 zł. Do podanej ceny, zastosowanie będą miały przepisy dot. pomocy publicznej. Sprzedaż nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT.

Zgodnie z art. 35 ust.2 pkt.12 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2023 r. poz. 344 ze zm.) osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt.1 i 2 tejże ustawy, zobowiązane są do złożenia wniosku w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu.

Szczegółowych informacji w sprawie sprzedaży wymienionej w wykazie nieruchomości udziela pracownik na Stanowisku Obsługi Inwestorów Urzędu Miejskiego w Śremie, tel. 61 28 47 134 lub 604 586 515, pokój numer 25 – w godzinach pracy Urzędu.

W ykaz wywieszono dnia ….. lipca 2024 r.

Wykaz zdjęto dnia ….. …………….. 2024 r.

Lokalizacja

Nieruchomości

Proponowane dla Ciebie

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI

Powierzchnia: 72.50

Cena: 450.000,00

Data: 18.07.2024

Dom
Sprzedaż

Lubień, malopolskie

Udział 1/2 w nieruchomości - Nowy Ciechocinek

Cena: 329.500,00

Data: 17.07.2024

Sprzedaż
Dom

Nowy Ciechocinek, kujawsko-pomorskie

Nieruchomość pod usługi, położona w Kołobrzegu prz...

Powierzchnia: 2463.00

Cena: 1.600.000,00

Data: 17.07.2024

Sprzedaż
Działka

Kołobrzeg, zachodniopomorskie

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruc...

Data: 17.07.2024

Sprzedaż
Działka

Rzepin, lubuskie

Burmistrz Dobrego Miasta ogłasza pierwszy przetarg...

Data: 17.07.2024

Sprzedaż
Obiekt użytkowy

Orzechowo, warminsko-mazurskie

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY W...

Powierzchnia: 584.00

Cena: 43.800,00

Data: 17.07.2024

Sprzedaż
Działka

Gościszewo, pomorskie

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Sz...

Powierzchnia: 49.73

Cena: 248.650,00

Data: 17.07.2024

Sprzedaż
Działka

Sztum, pomorskie

BURMISTRZ LIDZBARKA WARMIŃSKIEGO OGŁASZA PIERWSZY...

Data: 17.07.2024

Sprzedaż
Magazyn

Lidzbark Warmiński ,

Informacja Burmistrza Miasta Bielawa

Data: 17.07.2024

Sprzedaż
Działka

Bielawa, dolnoslaskie

OGŁOSZENIE ZARZĄDU POWIATU LEGNICKIEGO

Data: 17.07.2024

Dzierżawa
Działka

Konradówka, dolnoslaskie

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w...

Data: 17.07.2024

Sprzedaż
Działka

Bratucice, malopolskie

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA KISIELIC

Data: 17.07.2024

Dzierżawa
Działka

Jędrychowo,

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy

Data: 17.07.2024

Dzierżawa
Działka

Świętochłowice, slaskie

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w d...

Data: 17.07.2024

Sprzedaż
Działka

Świętochłowice, slaskie

Przetarg na zbycie nieruchomości zabudowanej położ...

Powierzchnia: 1292.00

Cena: 1.099.800,00

Data: 16.07.2024

Sprzedaż
Obiekt użytkowy

Jelenia Góra , dolnoslaskie